Witamy na stronie!

Witamy na stronie internetowej Naszej Firmy!
Kruszywami nazywamy wszystkie okruchowe materiały kamienne wykorzystywane jako składniki betów, bitumicznych mieszanek do budowy nawierzchni drogowych, warstw filtracyjnych i w celach ozdobnych.
Kamień uszlachetniony otrzymywany jest poprzez selektywną eksploatację rozpoznanych, charakteryzujących się wysoką jakością złóż kruszywa, przetwarzany w procesie sortowania(niekiedy kruszenia) na odpowiednie klasy ziarnowe.